Privacybeleid Cadeaucounter.nl

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Cadeaucounter, gevestigd aan Engelenburg 214, 2036RW Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cadeaucounter.nl
Engelenburg 214
2036RW Haarlem
0620737752

Arvin Singh is de Functionaris Gegevensbescherming van Cadeaucounter Hij is te bereiken via info@cadeaucounter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cadeaucounter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cadeaucounter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe lang we deze bewaren:

Gegevens Reden Termijn
Naam Omdat we willen dat ons pakketje ook écht bij jou aankomt. We hebben je
  naam nodig om de bestelling te versturen. Dit valt onder het aanmerkelijk
  belang.
We bewaren deze gegevens 7 jaar gezien onze administratieve verplichting
Adres Omdat we willen dat ons pakketje ook écht bij jou aankomt. We hebben je
  naam nodig om de bestelling te versturen. Dit valt onder het aanmerkelijk
  belang.
We bewaren deze gegevens 7 jaar gezien onze administratieve verplichting
Emailadres Als je iets bij ons bestelt vragen we om jouw emailadres. Dit gebruiken
  we om je een bevestiging van de bestelling te sturen en de nodige informatie
  omtrent jouw bestelling. Dit valt onder het aanmerkelijk belang. Je kunt bij
  ons ook jouw emailadres achterlaten om op de hoogte gehouden te worden van
  onze voorraad. We gebruiken de gegevens dan om jouw informatie te sturen over
  onze voorraad en producten. Je kunt hier je hier ieder moment ook weer voor
  afmelden.
We bewaren deze gegevens 7 jaar gezien onze administratieve verplichting.
  Je kunt ons vragen om deze gegevens te verwijderen.
Telefoonnummer We vragen jou om jouw telefoonnummer voor het geval we direct contact
  moeten hebben omtrent jouw bestelling. Jouw telefoonnummer is hiervoor
  handig, maar niet noodzakelijk. Je kunt zelf bepalen of je jouw nummer aan
  ons verstrekt.
We bewaren deze gegevens 7 jaar gezien onze administratieve verplichting.
  Je kunt ons vragen om deze gegevens te verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cadeaucounter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cadeaucounter) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cadeaucounter deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cadeaucounter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vind je een overzicht van derde partijen aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken;

Shops United: De verzending van bestellen bij ons worden verzorgd via Shops United. Wij verstrekken hen jouw naam en adresgegevens om te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen uitvoeren. Als we deze gegevens niet delen, kunnen wij onze dienst niet uitvoeren.

Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om het surfgedrag op onze website te monitoren. Op basis hiervan nemen we beslissingen waarmee we onze website kunnen verbeteren. Wij hebben voor de verwerking van deze data een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Verder worden jouw gegevens geanonimiseerd en delen wij deze niet actief met Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cadeaucounter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cadeaucounter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cadeaucounter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cadeaucounter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cadeaucounter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cadeaucounter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cadeaucounter.nl